Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Prednáška Andrewa Chestermana

Začiatok (dátum, čas): 6. 4. 2017, 13:00
Koniec (dátum, čas): 6. 4. 2017, 14:30
Miesto: Tajovského 40, miestnosť F313
Usporiadateľ: Filozofická fakulta
Hostiteľ: Katedra anglistiky a amerikanistiky
Mesto: Banská Bystrica

Prednáška Andrewa Chestermana na tému: PROGRESS IN TRANSLATION STUDIES


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici