Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


XV. Medzinárodné majstrovské triedy v časticovej fyzike

Začiatok (dátum, čas): 11. 4. 2019, 9:00
Koniec (dátum, čas): 11. 4. 2019, 17:00
Miesto: Fakulta prírodných vied UMB
Usporiadateľ: Fakulta prírodných vied
Mesto: Tajovského ul., č. 40, Banská Bystrica

Majstrovské triedy z časticovej fyziky (International Particle Physics Masterclasses) ponúkajú stredoškolákom možnosť vyskúšať si prácu časticových fyzikov. Prihlasovanie: do 1.apríla,12:00

Majstrovské triedy z časticovej fyziky (International Particle Physics Masterclasses) ponúkajú stredoškolákom možnosť vyskúšať si prácu časticových fyzikov. Po úvodných prednáškach účastníci sami za pomoci softvérových balíkov analyzujú dáta, namerané v experimente ATLAS na urýchľovači LHC v CERNe. Výsledkom je nájdenie bozónu Z0 a niekoľkých prípadov Higgsovho bozónu. V závere programu sa vdeokonferenčne spojíme s CERNom a s univerzitami v Lecce, Zaragoze a v Opave, s ktorými prediskutujeme naše výsledky, keďže všetci budeme pracovať na rovnakej analýze, ale na iných dátach. V rámci programu chystéme aj panelovú diskusiu o možnostiach štúdia (časticovej) fyziky, o tom, ako sa dostať do CERNu, a podobne. 

 

Kedy:

11. apríla 2019, 9:00 - 17:00 hod.

 

Kde:

Katedra fyziky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Tajovského 40, Banská Bystrica 

 

Program podujatia:

9:00

Úvod, privítanie

 

9:05

Prednáška:

Štandardný model fyziky elementárnych častíc

(prof. Boris Tomášik)

313

10:05

Prestávka

 

10:20

Prednáška:

Urýchľovače a detektory vo fyzike elementárnych častíc

(Dr. Michal Mereš)

313

11:20

Prestávka

 

11:35

Panelová diskusia:

Aké je to študovať alebo pracovať ako fyzik / učiteľ fyziky

313

12:30

Obed

 

13:30

Analýza dát z experimentu ATLAS

(zostavenie histogramu v invariantnej hmotnosti)

136, 237, 356

15:30

Zhrnutie analýzy

313

16:00

Videokonferencia

313

17:00

Záver

 

 
 
Strava: Účastníci budú mať zabezpečený obed.
 
Odborné zabezpečenie: prof. Dr. Boris Tomášik 
 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici