Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Pozvánka na odborný seminár

Začiatok (dátum, čas): 23. 5. 2018, 9:30
Koniec (dátum, čas): 23. 5. 2018, 15:30
Miesto: Fakulta prírodných vied UMB - miestnosť F313
Usporiadateľ: Fakulta prírodných vied
Mesto: Banská Bystrica

Zachránime hlucháňa hôrneho na Slovensku?

Dňa 23.05.2018 sa uskutoční odborný seminár o záchrane hlucháňa hôrneho v miestnosti F313.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici