https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Kalendár udalostí - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

Odborný seminár: Hodnotenie environmentálnych škôd na biotopoch a druhoch európskeho významu

Začiatok (dátum, čas): 25. 10. 2016, 10:00
Usporiadateľ: Fakulta prírodných vied

Seminár.

Seminár je určený pre štátnu správu v oblasti ochrany prírody a krajiny, odborné organizácie, vysoké školy a zainteresované skupiny. Cieľom seminára je zefektívnenie spolupráce medzi relevantnými inštitúciami a zlepšenie účinnosti pri hodnotení škôd v rozhodovacom procese a pri vykonávaní nápravy a obnovy environmentálnych škôd na Natura 2000. Odborný seminár bude zameraný na propagovanie užívateľského manuálu Hodnotenie environmentálnych škôd na biotopoch a druhoch EÚ významu (Natura 2000). Zároveň Vám predstavíme informačný systém prevencie a nápravy environmentálnych škôd, softvér pre určenie rizík, zóny zasiahnutia a dostupné informácie o výskyte prírodných zdrojov v SR. Prínosom pre účastníkov seminára budú komplexné informácie v danej oblasti, poskytnutý užívateľský manuál a informačné materiály.