Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


O Thajsku na Mikuláša

Začiatok (dátum, čas): 6. 12. 2016, 17:30
Koniec (dátum, čas): 6. 12. 2016, 19:30
Miesto: FPV UMB, Tajovského 40, 3. poschodie, miestnosť F 357
Usporiadateľ: Fakulta prírodných vied

Prednáška PaedDr. Ľubice Tomkovej o krásach Thajska.

Srdečne Vás pozývame na prednášku s názvom

O Thajsku na Mikuláša

z cyklu Geografické utorky,

ktorú prezentuje  absolventka Fakulty prírodných vied UMB,  PaedDr. Ľubica Tomková.

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici