Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Masterclasses 2018

Začiatok (dátum, čas): 15. 2. 2018, 0:00
Koniec (dátum, čas): 28. 3. 2018, 0:00
Usporiadateľ: Fakulta prírodných vied

Medzinárodné Masterclasses dajú žiakom príležitosť pracovať s dátami z experimentov na urýchľovači LHC v CERNe pod vedením fyzikov.

Na Univerzite Mateja Bela sa 27. februára 2018 opäť uskutočnia Masterclasses. Prihlásených je 88 účastníkov z 8 gymnázií.

Medzinárodné Masterclasses dajú žiakom príležitosť pracovať s dátami z experimentov na urýchľovači LHC v CERNe pod vedením fyzikov. Masterclasses v tomto roku prebiehajú od 15. februára do 28. marca. 

Vedci z viac ako 200 univerzít budú hostiť Masterclasses na svojich pracoviskách. Celosvetová účasť odráža medzinárodnú spoluprácu v časticovej fyzike. Aby sa simulovalo skutočné pracovné vedecké prostredie, každý deň Masterclasses končí videokonferenciou, počas ktorej sa skupiny študentov z rôznych krajín spájajú s dvoma moderátormi v CERNe alebo vo Fermilabe (Batavia, Illinois, USA), aby skombinovali a prediskutovali svoje výsledky. Majú tiež príležitosť otestovať moderátorov svojimi otázkami. Na Slovensku očakávame stredoškolákov na siedmich univerzitách.

Boris Tomášik, teoretický fyzik a hlavný garant podujatia na Univerzite Mateja Bela, sa teší na Masterclasses: "Špičková fyzika je zaujímavá, vzrušujúca a zábavná. Spolu so stredoškolákmi to vždy znova zažijeme naplno." Termíny Masterclasses na slovenských univerzitách sú na portáli Svet častíc, www.svetcastic.sk.

Medzinárodné Masterclasses sú vedené Technickou univerzitou v Drážďanoch a QuarkNetom v úzkej spolupráci s International Particle Physics Outreach Group (IPPOG). Cieľom IPPOGu je sprístupniť časticovú fyziku verejnosti.


International Masterclasses: www.physicsmasterclasses.org
Portál Svet častíc: www.svetcastic.sk


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici