Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Extrapolácie & Vedecké kolokvium: Roman Kišš "Before and After"

Začiatok (dátum, čas): 22. 11. 2017, 13:00
Usporiadateľ: Fakulta prírodných vied

Pozvánka na podujatie

 
V rámci podujatia Extrapolácie, a zároveň Vedeckého kolokvia FPV UMB, sa uskutoční prednáška Before and After. Prednášať bude Ing. Roman Kišš, Microsoft Most Valuable Professional (MVP), USA, konštruktér prvého slovenského osobného počítača PMD 85.
  
Časť Before je historicky uzavretá, ale After je dynamická, takže bude obohatená (live demo) o najnovšie Microsoft Technologies, ako sú Azure Server-less Architecture a Azure Internet of Things Platform. 

Dátum: 22.11.2017 od 13:00.
Miesto: Fakulta prírodných vied UMB, Tajovského 40, F313 
Registrácia účastníkov: http://extrapolacie.sk/form_kiss.html
 
 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici