https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Kalendár udalostí - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

Workshop: Dialóg - Umenie dohody

Začiatok (dátum, čas): 4. 4. 2017, 10:40
Koniec (dátum, čas): 4. 4. 2017, 12:00
Usporiadateľ: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

DIALÓG, vnímaný ako špecifická TECHNIKA KOMUNIKÁCIE

GLOBSEC Academy Centre vás srdečne pozýva na workshop s názvom Dialóg_Umenie dohody, ktorý povedie lektorka Soňa Kariková, UK CEE Mediation Consultancy, London.

Workshop sa uskutoční v utorok 4.4.2017, 10:40 - 12:00 v Spoločenskej miestnosti FPVMV.

Súčasný svet je formovaný a ovplyvňovaný viacerými spoločensko-politickými krízami a práve v tomto zložitom kontexte sa DIALÓG, vnímaný ako špecifická TECHNIKA KOMUNIKÁCIE, stáva esenciálnym a zároveň STRATEGICKÝM NÁSTROJOM a má potenciál pomôcť pri riešení mnohých výziev, ktorým naša spoločnosť aktuálne čelí. Dialóg umožňuje spájať strany s rôznorodými až kontroverznými postojmi, preklenúť ich odlišné pohľady a NACHÁDZAŤ RIEŠENIA postavené na vzájomnej dohode a kompromise. Tento workshop si kladie za cieľ oboznámiť účastníkov s princípmi dialógu a jeho technikami, s dôrazom na ich využitie v medzinárodnom kontexte. Odkryjeme na ňom význam viacerých techník ako FACILITÁCIA, MEDIÁCIA či VYJEDNÁVANIE. 

Workshop je súčasťou predmetu Aktuálne otázky teórie a praxe politiky a medzinárodných vzťahov. 

 

Registrácia: academycentre@globsec.org 

Link: https://www.facebook.com/events/1240481342665687/

Workshop: Dialóg - Umenie dohody