Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Vojna ako antropologicko-historický fenomén v období globalizácie sveta

Začiatok (dátum, čas): 24. 9. 2015, 9:00
Koniec (dátum, čas): 25. 9. 2015, 17:00
Miesto: Hotel Park Avenue Piešťany / Filozofická fakulta UK Bratislava
Usporiadateľ: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Hostiteľ: KATEDRA VŠEOBECNÝCH DEJÍN FILOZOFICKEJ FAKULTY UK; VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS; FAKULTA POLITICKÝCH VIED A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV UMB
Mesto: Piešťany / Bratislava
Kategória: Iné
Zameranie: prírodovedné
Vojna ako antropologicko-historický fenomén v období globalizácie sveta

Medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici