Strategické dokumenty SR s Róbertom Ondrejcsákom

Začiatok (dátum, čas): 5. 10. 2017, 10:40
Koniec (dátum, čas): 5. 10. 2017, 12:00
Miesto: P4
Usporiadateľ: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Hostiteľ: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Euroatlantické centrum
Mesto: Banská Bystrica

Diskusia na uvedenú tému