Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Rok dlhší ako storočie

Začiatok (dátum, čas): 24. 2. 2016, 9:21
Koniec (dátum, čas): 2. 3. 2016, 9:21
Usporiadateľ: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Rok dlhší ako storočie

Hostia Milan Dubček a Ľuboš Jurík

Dovoľujeme si Vás pozvať na besedu, ktorá sa uskutoční v Politologickej študovni 1. marca 2016 o 10.30h.

Hostia: spisovateľ, novinár a dokumentarista Ľuboš Jurík a syn Alexandra Dubčeka Milan Dubček, bývalý slovenský veľvyslanec v Grécku, Izraeli a Etiópii.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici