Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Prednáška veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky, J.E. LIN Lin

Začiatok (dátum, čas): 15. 3. 2016, 12:15
Usporiadateľ: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Kľúčové slová: Prednáška veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky, J.E. LIN Lin

Veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky J.E. Lin Lin bude prednášať na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov.

 

 

Centrum národov Slovensko v spolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov
Vás pozývajú na prednášku

Slovensko-čínske vzťahy

hosť: J. E. Lin Lin
Veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike

15. 3. o 12:15 v Aule FPVaMV


Prednáška sa uskutoční v rámci predmetov Local studies a Aktuálne otázky.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici