Perspectives of Ukrainian foreign and security policy

Začiatok (dátum, čas): 21. 11. 2017, 12:15
Koniec (dátum, čas): 21. 11. 2017, 13:35
Usporiadateľ: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Prednáška sa uskutoční v spolupráci so STRATPOL.