Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Medzinárodná vedecká konferencia

Začiatok (dátum, čas): 28. 10. 2015, 8:00
Koniec (dátum, čas): 28. 10. 2015, 18:00
Miesto: Kuzmányho 1
Usporiadateľ: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Hostiteľ: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Mesto: Banská Bystrica
Medzinárodná vedecká konferencia

Regióny, konkurencieschopnosť a potenciál jej rastu v podmienkach Európskej únie

Kontaktná osoba: doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD.

REGIÓNY, KONKURENCIESCHOPNOSŤ A POTENCIÁL JEJ RASTU V PODMIENKACH EURÓPSKEJ ÚNIE


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici