Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


IV. reprezentačný ples

Začiatok (dátum, čas): 23. 1. 2016, 18:00
Koniec (dátum, čas): 24. 1. 2016, 6:00
Miesto: Hotel LUX
Usporiadateľ: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Hostiteľ: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Mesto: Banská Bystrica
Kľúčové slová: ples, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela
IV. reprezentačný ples

Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Vážená pani/vážený pán,

v mene Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici si Vás dovoľujeme pozvať na IV. reprezentačný ples Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov, ktorý sa uskutoční 23. januára 2016 v Hoteli Lux na Námestí slobody v Banskej Bystrici.

IV. reprezentačný ples Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Matej Bela v Banskej Bystrici je pokračovaním úspešných ročníkov, ktorých hlavným cieľom je spojiť absolventov, pedagógov, študentov i priateľov fakulty na tomto type spoločenského podujatia, ktoré nepochybne patrí k zameraniu fakulty. Okrem možnosti stretnúť sa so svojimi priateľmi, kolegami či pedagógmi je pre Vás v spolupráci s Konzervatóriom Jána Levoslava Bellu pripravený zaujímavý program. Súčasťou večera bude, samozrejme, bohatá tombola so zaujímavými cenami. Cena lístka je 40 eur a zahŕňa prípitok, trojchodovú večeru, polnočný bufet a kvalitné slovenské víno.

Veríme, že sa my, bývalí študenti a priatelia fakulty, zídeme v čo najväčšom počte.

V prípade Vášho záujmu Vás prosíme o potvrdenie účasti na plese na e-mailovej adrese repre.ples@gmail.com najneskôr do 15. januára 2016. Vstupenku je možné zakúpiť si osobne na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov, prípadne úhradou prostrednícvom bankového prevodu na číslo účtu 2940014081/1100, variabilný symbol 23012016. Do správy pre prijímateľa Vás prosíme uviesť Vaše údaje vo forme „Ples 2016 - meno a priezvisko“. V prípade, ak by ste mali záujem zapojiť sa do organizácie IV. reprezentačného plesu Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela aj formou sponzorského finančného príspevku, resp. daru, kontaktuje nás prosím na vyššie uvedenej e-mailovej adrese.

                                                                                                                              Organizačný výbor plesu

                                                                                                                             FPVaMV UMB


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici