Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Dni Nemecky hovoriacich krajín 14/15 / Tage der deutschsprächigen Länder 14/15

Začiatok (dátum, čas): 18. 11. 2014, 9:00
Koniec (dátum, čas): 1. 12. 2015, 16:30
Usporiadateľ: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Dni Nemecky hovoriacich krajín 14/15 / Tage der deutschsprächigen Länder 14/15

5. ročník tradičného podujatia pripravil Spolok nemecky hovoriacich študentov DSV (Deutscher Studentenverein) v spolupráci s FPVaMV UMB

V dňoch 18. novembra - 1. decembra 2014 zorganizoval študentský spolok DSV Deutscher Studentenverein v poradí už 5. ročník tradičného podujatia Dni nemecky hovoriacich krajín / Tage der deutschprachigen Länder 2014/2015.

18. november patril prvému z viacerých podujatí v rámci Dní nemecky hovoriacich krajín, hosťom diskusie na tému „Slovensko – nemecká hospodárska spolupráca v praxi“ bol  Ing. Miroslav Havlík, generálny riaditeľ firmy Evonik-Fermas, Slovenská Ľupča.

Ďalším podujatím bola prednáška spojená s diskusiou na tému Rakúsko a jeho postavenie v súčasných medzinárodných vzťahoch, ktorej hosťom bol Mgr. Boris Mattoš, PhD., pôsobiaci na Ekonomickej Univerzite v Bratislave. Prednáška s následnou diskusiou sa odohrala 27. novembra 2014 a v nemeckom jazyku.

Posledným podujatím Dní nemecky hovoriacich krajín bola prednáška spojená s diskusiou zameraná na kultúrnu diplomaciu a pôsobenie slovenských inštitútov vo svete. Hosťmi tohto podujatia boli pani Jana Tomková, riaditeľka odboru kultúrnej diplomacie na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a pani Jana Heribanová, riaditeľka Slovenského inštitútu vo Viedni. Toto podujatie bolo súdiac podľa vysokej účasti medzi študentmi Fakulty najatraktívnejšie. Počas prednášky sa študenti dozvedeli ako je realizovaná slovenská kultúrna diplomacia a akú úlohu v nej zohráva 8 Slovenských inštitútov vo svete. Pani riaditeľka Heribanová sa zároveň so študentmi podelila aj o množstvo osobných skúseností, niekedy až humorných, z realizácie slovenskej kultúrnej diplomacie na Slovenskom inštitúte vo Viedni.

Popri troch vyššie spomínaných podujatiach mali študenti FPVaMV možnosť zúčastniť sa aj debaty formou britskej parlamentky na tému "Obmedzenie voľného pohybu osôb je dôvodom na vylúčenie členského štátu z EÚ" ako aj premietania filmu Der Baader Meinhof Komplex.

Ďalšie informácie o priebehu Dní nemecky hovoriacich krajín 14/15, ako aj sumáre z minulých ročníkov sú k dispozícii na webstránke spolku http://www.dsverein.eu/ .

 

Dni Nemecky hovoriacich krajín 14/15 / Tage der deutschsprächigen Länder 14/15Dni Nemecky hovoriacich krajín 14/15 / Tage der deutschsprächigen Länder 14/15Dni Nemecky hovoriacich krajín 14/15 / Tage der deutschsprächigen Länder 14/15Dni Nemecky hovoriacich krajín 14/15 / Tage der deutschsprächigen Länder 14/15Dni Nemecky hovoriacich krajín 14/15 / Tage der deutschsprächigen Länder 14/15Dni Nemecky hovoriacich krajín 14/15 / Tage der deutschsprächigen Länder 14/15Dni Nemecky hovoriacich krajín 14/15 / Tage der deutschsprächigen Länder 14/15

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici