Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


20. výročie založenia fakulty

Začiatok (dátum, čas): 27. 10. 2015, 8:00
Koniec (dátum, čas): 28. 10. 2015, 23:00
Usporiadateľ: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
20. výročie založenia fakulty

20. výročie založenia fakulty


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici