Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Extrapolácie 2017

Začiatok (dátum, čas): 25. 9. 2017, 0:00
Koniec (dátum, čas): 31. 10. 2017, 0:00
Miesto: Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Usporiadateľ: Fakulta prírodných vied
Mesto: Banská Bystrica
WWW: www.extrapolacie.sk/2017/

Podujatie na podporu rozvoja IT vo výskume, vzdelávaní a podnikaní na Slovensku

Podujatie na podporu rozvoja IT vo výskume, vzdelávaní a podnikaní na Slovensku

 

Extrapolácie sú podujatím, ktoré sa každoročne organizuje v slovenských mestách tak, že jedno z nich sa stane hlavným mestom. Hlavné mesto informatiky na Slovensku je dominantné v prezentácii svojej vlastnej úrovne, svojich možností a schopností, ale aj svojich problémov. Organizuje prezentácie čo najširšieho počtu IT organizácií vo svojom meste a regióne. Podujatia sa zúčastňujú aj ostatné slovenské mestá. Ich zapojenie dokazuje celoslovenskú úroveň Extrapolácií.

 

Extrapolácie & Vedecké kolokvium: Roman Kišš "Before and After"- prednáška už 22. 11. 2017

 

Bližšie informácie:  http://www.extrapolacie.sk/2017/

Program podujatia

Extrapolácie 2017

 

 

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici