Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Kalendár udalostí - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Seminár: Prepojenie univerzitného vzdelávania s praxou

Začiatok (dátum, čas): 13. 11. 2015, 9:00
Koniec (dátum, čas): 13. 11. 2015, 12:00
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, Centrum rozvoja doktorandov
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Kategória: Seminár medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Zameranie: ekonomické
Odborný gestor: doc. Ing. Dana Švihlová, PhD.
Kľúčové slová: Kooperatívne vzdelávanie, prepojenie štúdia s praxou
Rokovací jazyk: anglický

Cieľom seminára je predstaviť účastníkom tri okruhy ktoré môžu byť inšpiráciou ako umožniť študentom získať praktické skúsenosti v rámci štúdia a ako ich pripraviť na vstup do praxe. Profesor Shipley predstaví: systém kooperatívneho vzdelávania na University of Waterloo; koncept predmetu ktorý je súčasťou študijného programu a náplňou a spôsobom výučby priamo rezonuje s praxou; možnosť prepojenia s praxou v našich podmienkach na príklade otestovania nového predmetu vytvoreného v rámci projektu Mobility-podpora vedy, výskumu a vzdelávania na UMB. Účastnící budú mať možnosť prediskutovať témy a možnosť ich aplikácie v našich podmienkach

Tematické okruhy

Kooperatívne vzdelávanie; Tvorba predmetu prepojeného na prax;

Ďalšie informácie

Seminár je vhodný pre členov manažmentu fakúlt, vysokoškolských učiteľov aj doktorandov so záujmom o akademickú kariéru.

Zhodnotenie

University of Waterloo je modelová univerzita kooperatívneho vzdelávania pre viac ako 100 vysokých škôl a univerzít v Kanade a tento jej program je najväčší v celosvetovom merítku. Kooperatívne vzdelávanie kombinuje akademické štúdium s pracovnými skúsenosťami a umožňuje študentom už počas štúdia získať dvojročnú prax na pracoviskách relevantných k ich študijnému zameraniu.

Kontaktná osoba: Dana Švihlová - Ekonomická fakulta UMB - KVERR - 048/446 2016

Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici Vás srdečne pozýva na seminár prof. Robert Shipleyho z University of Waterloo v Kanade na tému Prepojenie univerzitného vzdelávania s praxou.