Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Kalendár udalostí - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Scientia Iuventa 2016

Začiatok (dátum, čas): 21. 4. 2016, 9:00
Koniec (dátum, čas): 21. 4. 2016, 17:30
Miesto: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Zameranie: ekonomické
Odborný gestor: doc. Ing. Vladimír Úradníček, Ph.D.
WWW: www.ef.umb.sk/index.asp?uid=987
Kľúčové slová: konferencia, doktorandské štúdium,
Rokovací jazyk: slovenský, český, anglický

Hlavným cieľom je výmena poznatkov a skúseností vo vedecko-výskumnej činnosti doktorandov, nadviazanie a prehĺbenie kontaktov a spolupráce doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov v tematických sekciách: cestovný ruch; ekonomika a manažment podniku; verejná ekonomika a služby a financie.

Tematické okruhy

Cestovný ruch; Ekonomika a manažment podniku; Verejná ekonomika a služby; Financie

Kontaktná osoba: Peter Hronček - Centrum rozvoja doktorandov - EF UMB - 048/446 2177

Centrum rozvoja doktorandov v spolupráci s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a občianským združením Ekonómia Vás pozýva na 11. ročník medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov.