Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Kalendár udalostí - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Prezentácia štúdia na KU Eichstätt - Ingolstadt, medzinárodný field trip Čína - Honkong

Začiatok (dátum, čas): 1. 12. 2015, 9:05
Koniec (dátum, čas): 1. 12. 2015, 10:25
Miesto: EF UMB Tajovského 10, Banská Bystrica, poslucháreň č. 219
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Kategória: Prednášky
Zameranie: ekonomické
Odborný gestor: doc. Ing. Jana Kučerová, PhD.
Kľúčové slová: Štúdium, KU Eichstätt - Ingolstadt, Čína, Honkong
Rokovací jazyk: slovenský

Prezentácia inžinierskeho stupňa štúdia dvojitého diplomu v cestovnom ruchu na EF UMB a na KU Eichstätt-Ingolstadt.

Tematické okruhy

Prezentácia štúdia dvojitého diplomu, prezentácia KU Eichstätt - Ingolstadt a systému štúdia na KU, informácie pre potenciálnych záujemcov o toto štúdium, prezentácia skúseností z medzinárodného field tripu v Číne a Honkongu.

Zhodnotenie

Vítaní sú všetci záujemcovia o štúdium inžinierskeho programu dvojitého diplomu v cestovnom ruchu a tí, ktorí sa chcú viac dozvedieť o Číne a Honkongu očami študentiek.

Kontaktná osoba: Jana Kučerová - EF UMB - KCRaSS Banská Bystrica - 048/446 2214

KCR a SS, EF UMB zabezpečuje program inžinierskeho štúdia dvojitého diplomu v cestovnom ruchu v spolupráci s KU - Eichstätt - Ingolstadt v Nemecku. Študentky zapojené do tohto programu prezentujú systém štúdia na KU a skúsenosti z medzinárodného field tripu v Číne a Honkongu, ktorý je súčasťou štúdia dvojitého diplomu