Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


DOD ONLINE

Začiatok (dátum, čas): 8. 11. 2021, 15:00
Koniec (dátum, čas): 10. 11. 2021, 18:30
Usporiadateľ: Rektorát
WWW: //url.umb.sk/dodonline

Deň otvorených dverí ONLINE

Milí uchádzači o štúdium na UMB,

tento rok Vám otvoríme brány našej univerzity ONLINE.

Budete mať možnosť počas troch popoludní spoznať všetkých 6 fakúlt Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Ani počas týchto troch dní nebudete musieť za nami cestovať, nebudete musieť ani vyjsť z domu, dokonca budete môcť ležať, či sedieť s vyloženými nohami.

Jediné, čo bude potrebné, je zapnúť počítač, tablet alebo mobil a kliknúť na link, ktorý bude zverejnený pri každej fakulte.

DOD ONLINE je rozdelené do šiestich blokov tak, aby ste si mohli pozrieť a vybrať len tú fakultu, ktorá Vás zaujíma. Každá fakulta má vyčlenený dostatočný priestor, aby Vám poskytla  čo najviac  informácií o možnostiach štúdia, podmienkach prijatia, aktivitách na  fakulte...

 

Počas celého prenosu budete môcť klásť  otázky, prostredníctvom www.slido.sk a # vytvoreného ku každej fakulte.

Tešíme sa na Vás na DOD ONLINE - už čoskoro!

 

Rezervujte si čas na svoju fakultu:

  • 8. 11. 2021   

15:00 - 16:30  Filozofická fakulta UMB   

17:00 - 18:30  Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

  • 9. 11.  2021

15:00 - 16:30   Fakulta prírodných vied UMB

17:00 - 18:30   Ekonomická fakulta UMB

  • 10. 11. 2021

15:00 - 16:30   Pedagogická fakulta UMB

17:00 - 18:30   Právnická fakulta UMB 

Pre tých, ktorí nestihnú termín DOD vyhotovíme záznam a zverejníme ho na našom youtube.

 

DOD online 8. - 11. 11. 2021

DOD ONLINE

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici