Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Diskusia na tému SLOBODA SLOVA

Začiatok (dátum, čas): 17. 4. 2018, 11:00
Koniec (dátum, čas): 17. 4. 2018, 13:00
Miesto: Právnická fakulta UMB, Komenského 20
Usporiadateľ: Právnická fakulta
Mesto: Banská Bystrica
Kategória: Iné
Zameranie: iné

Diskutujú právnik, politológ a žurnalista

Diskusia na tému SLOBODA SLOVA

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici