Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Detská univerzita 2016

Začiatok (dátum, čas): 4. 7. 2016, 8:00
Koniec (dátum, čas): 15. 7. 2016, 12:00
Usporiadateľ: Rektorát

UMB ponúka ďalší ročník univerzity pre deti.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici