Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Deň otvorených dverí na UMB

Začiatok (dátum, čas): 7. 11. 2018, 9:00
Koniec (dátum, čas): 7. 11. 2018, 14:00
Miesto: Fakulty UMB
Usporiadateľ: Rektorát
Mesto: Banská Bystrica
WWW: www.umb.sk

DOD na všetkých fakultách UMB

Miesto: všetky fakulty UMB

Čas: od 9:30  do14:00 hod.

Pre všetkých uchádzačov o štúdium sme pripravili: 

 • informácie o ponuke štúdia na každej fakulte;
 • predstavenie záujmových aktivít študentov;
 • diskusie s vedením fakúlt;
 • praktické ukážky vyučovacích aktivít;
 • návštevu knižnice a študovní;
 • prednášky a workshopy;
 • prehliadku ateliérov a tvorivých dielní
 • tlmočenie a ukážku tlmočníckej kabínky;
 • premietanie filmu v anglickom jazyku;
 • návštevu pracoviska Centra krízového riadenia UMB
 • a iné.

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici