Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Deň otvorených dverí na UMB

Začiatok (dátum, čas): 14. 2. 2018, 9:30
Koniec (dátum, čas): 14. 2. 2018, 14:00
Miesto: Fakulty UMB
Usporiadateľ: Rektorát
Hostiteľ: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mesto: Banská Bystrica
WWW: www.umb.sk/o-nas/informacie/fakulty-umb/

Na všetkých fakultách UMB

 

 

Deň otvorených dverí na UMB

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici