Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Celoslovenská vedomostná súťaž Mladý Európan 2020 - ZRUŠENÉ

Začiatok (dátum, čas): 15. 10. 2020, 16:00
Koniec (dátum, čas): 15. 10. 2020, 18:00
Miesto: aula Beliana, Tajovského 40
Usporiadateľ: Iné
Mesto: Banská Bystrica

národné kolo

Podujatie je ZRUŠENÉ!

Dňa 15. októbra 2020 sa koná v priestoroch FPV UMB a FF UMB 15. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže Mladý Európan.

Tohtoročnými hlavnými oblasťami sú priority Európskej komisie pod vedením Ursuly von der Leyenovej, najmä Európska zelená dohoda, ale aj Európsky parlament a Rada Európskej únie. Súťažiaci sa môžu zamerať aj na krajiny predsedajúce Rade Európskej únie v roku 2020, konkrétne Chorvátsko a Nemecko. Medzi ďalšie hlavné priority patrí Partnerská dohoda, využívanie finančných prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), prínos EŠIF pre Slovensko a tiež ochrana finančných záujmov EÚ.

Privítanie: 16.00 – 16.20 hod. vedením Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Miesto: Aula Beliana, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
Program: 16.20 – 18.00 hod.

Odborné prehliadky a workshopy:

  • Spoznaj tajomstvo prírodných vied, informatiky a matematiky - garant workshopu FPV UMB
  • Myslíme kriticky a komunikujeme účinne - garant workshopu FF UMB
  • Zabavme sa pohybom – garant workshopu PF UMB
  • Právnický kvíz – garant workshopu PrF UMB
  • Odhadni svoj dôchodok, prekonaj trh a zahraj sa na investičného manažéra – garant workshopu EF UMB
  • Ako odhaliť hoaxy a dezinformácie na webe – garant workshopu FPVaMV UMB

 

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/sutaz-mlady-europan-bude-pokracovat-na-jesen/

 

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici