Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Bezpečnostné fórum 2016

Začiatok (dátum, čas): 10. 2. 2016, 10:30
Koniec (dátum, čas): 11. 2. 2016, 13:30

IX. Medzinárodná vedecká konferencia

 Partneri konferencie:

 

 

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici