Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Bažant Majáles 2018 Banská Bystrica

Začiatok (dátum, čas): 17. 5. 2018, 16:00
Koniec (dátum, čas): 17. 5. 2018, 22:00
Miesto: Tajovského 51 - štadión UMB
Usporiadateľ: Iné
Mesto: Banská Bystrica
Kategória: Iné
Zameranie: iné
WWW: https://www.facebook.com/events/2112019855697091/
Poplatok: voľný

Hudba, zábava a pravdaže aj pivo!


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici