Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Autorská výstava Małgorzaty STRZELEC a Jaroslava UHELA

Začiatok (dátum, čas): 27. 9. 2018, 16:00
Koniec (dátum, čas): 30. 11. 2018, 18:00
Miesto: Múzeum mincí a medailí, Štefánikovo nám. 33/40
Usporiadateľ: Iné
Mesto: Kremnica

Pozvánka

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti pozvanie na autorskú výstavu:

  • Małgorzata STRZELEC: ROZHOVORY S KAMEŇMI
  • Jaroslav UHEL: SENTENTIA - POCIT AKO ZOBRAZENIE

Termín vernisáže: 27. septembra 2018 o 16:00 hod.

Miesto konania: NBS - Múzeum mincí a medailí Kremnica, galéria, Štefánikovo nám. 33/40, Kremnica.

Trvanie výstavy: 28. 9. - 30. 11. 2018.

Katalóg, skladačka bude k dispozícii na výstave.
Bližšie informácie o autorských výstavách nájdete v prílohe, prípadne na web-stránke alebo na FB profile múzea:

www.nbs.sk

www.muzeumkremnica.sk

www.facebook.com/muzeumKremnica

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici