Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Kalendár udalostí

Prebiehajúce udalosti

November  2021

22JanuárPrebiehajúceDoplňujúce pedagogické štúdium

Doplňujúce pedagogické štúdium

Pondelok 15. 11. 2021 | 08:00 hod. do 31. 1. 2022 | 00:00 hod.  (Rektorát)

Online prihlasovanie na doplňujúce pedagogické štúdium v Banskej Bystrici a v Žiline.

Uskutočnené udalosti

November  2021

25November

Klub KritiKo: Máme na viac než si myslíme. A čo s tým má spoločné Klub KritiKo?

Štvrtok 25. 11. 2021 | 16:00 hod.  (Kariérne centrum UMB)

Rozhovory a diskusie v klube kritického myslenia, koučovania a osobného rozvoja.

24NovemberVIII. ročník  HUMAN FORUM 2021 – Demokracia v ohrození?

VIII. ročník HUMAN FORUM 2021 – Demokracia v ohrození?

Streda 24. 11. 2021 | 00:00 hod. do 25. 11. 2021 | 00:00 hod.  (Iné)

Medzinárodné diskusné fórum o demokracii a ľudských právach


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici