Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Kalendár udalostí

Prebiehajúce udalosti

November  2021

17JanuárPrebiehajúceDoplňujúce pedagogické štúdium

Doplňujúce pedagogické štúdium

Pondelok 15. 11. 2021 | 08:00 hod. do 31. 1. 2022 | 00:00 hod.  (Rektorát)

Online prihlasovanie na doplňujúce pedagogické štúdium v Banskej Bystrici a v Žiline.

Uskutočnené udalosti


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici