Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Kalendár udalostí

Uskutočnené udalosti

November  2021

8NovemberDOD ONLINE

DOD ONLINE

Pondelok 8. 11. 2021 | 15:00 hod. do 10. 11. 2021 | 18:30 hod.  (Rektorát)

Deň otvorených dverí ONLINE

8November

Mimoriadne zasadnutie AS UMB

Pondelok 8. 11. 2021 | 09:00 hod.  (Rektorát)

Dňa 8. 11. 2021 o 9.00 h sa uskutoční mimoriadne zasadnutie AS UMB v Banskej Bystrici, na ktorom budú prerokované otázky súvisiace s novelizáciou vysokoškolskej legislatívy.

8NovemberTýždeň vedy a techniky

Týždeň vedy a techniky

Pondelok 8. 11. 2021 | 00:00 hod. do 14. 11. 2021 | 00:00 hod.  (Iné)

prednášky, workshopy, semináre


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici