Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Kalendár udalostí

Uskutočnené udalosti

Február  2021

5FebruárDesign Thinking - metóda zameraná na užívateľa

Design Thinking - metóda zameraná na užívateľa

Piatok 5. 2. 2021 | 14:00 hod.  (Kariérne centrum UMB)

Workshop pre zamestnancov UMB


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici