Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Kalendár udalostí

Október  2020

21OktóberCANTUS CHORALIS SLOVACA 2020

CANTUS CHORALIS SLOVACA 2020

Streda 21. 10. 2020 | 10:00 hod. do 23. 10. 2020 | 14:00 hod.  (Pedagogická fakulta)

14. medzinárodné sympózium o zborovom speve


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici