Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Kalendár udalostí

Uskutočnené udalosti

Máj  2018

23MájPozvánka na odborný seminár

Pozvánka na odborný seminár

Streda 23. 5. 2018 | 09:30 hod.  (Fakulta prírodných vied)

Zachránime hlucháňa hôrneho na Slovensku?

23MájWeb of Science – novinky a nástroje

Web of Science – novinky a nástroje

Streda 23. 5. 2018 | 09:00 hod.  (Univerzitná knižnica)

Podujatie venované novinkám v citačnej databáze Web of Science Core Collection a analytickému nástroju InCites B&A


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici