Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Kalendár udalostí

Uskutočnené udalosti

Júl  2017

3JúlDetská univerzita UMB 2017

Detská univerzita UMB 2017

Pondelok 3. 7. 2017 | 08:00 hod. do 14. 7. 2017 | 15:00 hod.  (Rektorát)

Poslaním Detskej univerzity UMB je okrem zmysluplného využitia voľného prázdninového času aj podpora záujmu detí o nadobudnutie vedomostí a zvýšenie záujmu o štúdium na vysokej...

Máj  2017

10MájPLAGÁT

PLAGÁT

Streda 10. 5. 2017 | 09:26 hod. do 30. 9. 2017 | 20:00 hod.  (Univerzitná knižnica)

Výstava výtvarných prác študentiek Katedry výtvarnej kultúry Pedagogickej fakulty UMB pod vedením prof. Piotra Kunceho


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici