Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Kalendár udalostí

Uskutočnené udalosti

Apríl  2017

12AprílViete poskytnúť prvú pomoc?

Viete poskytnúť prvú pomoc?

Streda 12. 4. 2017 | 10:00 hod.  (Univerzitná knižnica)

Druhá časť prednášky RNDr. Zuzany Stanovej, riaditeľky Územného spolku Slovenského Červeného kríža v Banskej Bystrici.

12AprílPEDAGOGIKA 2017

PEDAGOGIKA 2017

Streda 12. 4. 2017 | 09:30 hod.  (Univerzitná knižnica)

Spoločnosť SLOVART G.T.G. Bratislava predstaví najnovšiu zahraničnú odbornú literatúru z oblasti pedagogiky.

10AprílPrednáška štátneho tajomníka R. Ondrejcsáka a plk. J. Zekuciu

Prednáška štátneho tajomníka R. Ondrejcsáka a plk. J. Zekuciu

Pondelok 10. 4. 2017 | 10:40 hod. do 12. 4. 2017 | 12:00 hod.  (Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov)

Prednáška spojená s diskusiou na tému "Kolektívna bezpečnosť"

4AprílNASTAV SI SVOJ KOMPAS

NASTAV SI SVOJ KOMPAS

Utorok 4. 4. 2017 | 00:00 hod. do 27. 4. 2017 | 01:00 hod.  (Rektorát)

APRÍLOVÉ DISKUSIE O MOBILITÁCH

3AprílTerézia Vansová

Terézia Vansová

Pondelok 3. 4. 2017 | 09:00 hod. do 30. 4. 2017 | 20:00 hod.  (Univerzitná knižnica)

Výstava kníh z fondu Univerzitnej knižnice UMB pri príležitosti 160. výročia slovenskej prozaičky, prekladateľky, etnografky a podporovateľky ochotníckeho divadla.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici