Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Kalendár udalostí

Uskutočnené udalosti

Marec  2017

8MarecPrednáška J. E. Anne - Marie Callan - írskej veľvyslankyne v SR

Prednáška J. E. Anne - Marie Callan - írskej veľvyslankyne v SR

Streda 8. 3. 2017 | 12:15 hod. do 13. 3. 2017 | 13:35 hod.  (Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov)

Pozvánka na podujatie

7MarecSlovensko očami zahraničných študentov

Slovensko očami zahraničných študentov

Utorok 7. 3. 2017 | 17:00 hod. do 14. 3. 2017 | 19:00 hod.  (Ekonomická fakulta)

Ako vnímajú Slovensko zahraniční študenti


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici