Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Kalendár udalostí

Uskutočnené udalosti

December  2016

8DecemberHuman forum 2016

Human forum 2016

Štvrtok 8. 12. 2016 | 09:00 hod.  (Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov)

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou venovaná problematike ľudských práv a ochrane základných hodnôt v demokratickej spoločnosti.

8DecemberMedzinárodná vedecká konferencia

Medzinárodná vedecká konferencia

Štvrtok 8. 12. 2016 | 08:30 hod.  (Filozofická fakulta)

Kondičný tréning v roku 2016

5December

Európsky týždeň odborných zručností

Pondelok 5. 12. 2016 | 00:00 hod. do 9. 12. 2016 | 14:00 hod.  (Rektorát)

Iniciatíva Európskej komisie

November  2016

28November

Výstava Stredoveké kláštory a ich osudy na Slovensku

Pondelok 28. 11. 2016 | 09:00 hod. do 31. 1. 2017 | 09:00 hod.  (Filozofická fakulta)

Výstava na Filozofickej fakulte UMB


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici