Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Kalendár udalostí

Uskutočnené udalosti

November  2016

14NovemberPrednáška J.E. Dr. Joachima Bleickera, veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko

Prednáška J.E. Dr. Joachima Bleickera, veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko

Pondelok 14. 11. 2016 | 10:30 hod.  (Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov)

Život a práca diplomata

14November

Prednáška J.E. Dr. Joachima Bleickera, veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko

Pondelok 14. 11. 2016 | 10:30 hod.  (Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov)

Prednáška na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov

14NovemberSpoločenské a humanitné vedy - Nová agenda pre európske výzvy

Spoločenské a humanitné vedy - Nová agenda pre európske výzvy

Pondelok 14. 11. 2016 | 08:00 hod. do 16. 11. 2016 | 15:00 hod.  (Rektorát)

Medzinárodná konferencia v odbornej gescii UMB


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici