Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Kalendár udalostí

Uskutočnené udalosti

Október  2016

27Október

Beseda s prof. PhDr. Dušanom Škvarnom, PhD.

Štvrtok 27. 10. 2016 | 17:00 hod.  (Filozofická fakulta)

Beseda a historikom pri čaji

27Október

Diskusiu o rodovo vyváženej slovenčine

Štvrtok 27. 10. 2016 | 14:30 hod.  (Filozofická fakulta)

Diskusia


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici