Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Kalendár udalostí

Uskutočnené udalosti

Október  2016

25Október

Rekordéri UMB v počte výmykov 2016

Utorok 25. 10. 2016 | 18:30 hod.  (Filozofická fakulta)

Súťaž na FF UMB

25Október

Odborný seminár: Hodnotenie environmentálnych škôd na biotopoch a druhoch európskeho významu

Utorok 25. 10. 2016 | 10:00 hod.  (Fakulta prírodných vied)

Seminár.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici