Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Kalendár udalostí

Uskutočnené udalosti

Október  2016

19Október

Cantus Choralis Slovaca 2016

Streda 19. 10. 2016 | 08:00 hod. do 22. 10. 2016 | 14:00 hod.  (Pedagogická fakulta)

12. medzinárodné sympózium o zborovom speve

18Október

Svet knihy – svet vzdelania

Utorok 18. 10. 2016 | 10:00 hod. do 19. 10. 2016 | 16:00 hod.  (Univerzitná knižnica)

Predajná výstava kníh


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici