Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Kalendár udalostí

Uskutočnené udalosti

Október  2016

17Október

Univerzita mestu mesto univerzite – Oľga Lauková

Pondelok 17. 10. 2016 | 17:00 hod.  (Rektorát)

Pozývame Vás na ďalšiu časť z cyklu Univerzita mestu mesto univerzite s názvom DUCHOM DOBY. Hosť podujatia Oľga Lauková, riaditeľka deväťdesiatročnej Štátnej vedeckej knižnice. ...

17Október

Prednáška prof. PaedDr. Vladimíra Patráša, CSc.

Pondelok 17. 10. 2016 | 11:30 hod.  (Filozofická fakulta)

Prednáška v Slovenskej jazykovednej spoločnosti


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici