Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Kalendár udalostí

Uskutočnené udalosti

September  2016

23September

Európsky deň jazykov

Piatok 23. 9. 2016 | 09:00 hod.  (Univerzitná knižnica)

Podujatie pri príležitosti Európskeho dňa jazykov.

22September

Fernstat 2016

Štvrtok 22. 9. 2016 | 08:00 hod. do 23. 9. 2016 | 16:00 hod.  (Ekonomická fakulta)

Medzinárodná vedecká konferencia

Apríl  2016

1AprílINTERMEDIÁLNE PRESAHY - výstava

INTERMEDIÁLNE PRESAHY - výstava

Piatok 1. 4. 2016 | 09:00 hod. do 30. 9. 2016 | 20:00 hod.  (Univerzitná knižnica)

Výstava študentských prác, ktoré vznikli pod vedením Mgr. art. Emílie Rigovej, ArtD.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici