Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Kalendár udalostí

Uskutočnené udalosti

September  2016

5September

Sociokultúrne aspekty v slovanských jazykoch

Pondelok 5. 9. 2016 | 08:00 hod. do 6. 9. 2016 | 17:00 hod.  (Filozofická fakulta)

3. medzinárodná vedecká konferencia

Apríl  2016

1AprílINTERMEDIÁLNE PRESAHY - výstava

INTERMEDIÁLNE PRESAHY - výstava

Piatok 1. 4. 2016 | 09:00 hod. do 30. 9. 2016 | 20:00 hod.  (Univerzitná knižnica)

Výstava študentských prác, ktoré vznikli pod vedením Mgr. art. Emílie Rigovej, ArtD.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici