Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Kalendár udalostí

Uskutočnené udalosti

Jún  2016

23Jún

Globalizovaná súčasnosť, jej morálne a osobnostné výzvy v kontexte etickej výchovy

Štvrtok 23. 6. 2016 | 08:00 hod. do 24. 6. 2016 | 16:00 hod.  (Pedagogická fakulta)

Vedecká konferencia na PF UMB

23Jún

Globalizovaná súčasnosť, jej morálne a osobnostné výzvy v kontexte etickej výchovy

Štvrtok 23. 6. 2016 | 08:00 hod. do 24. 6. 2016 | 16:00 hod.  (Pedagogická fakulta)

Vedecká konferencia na PF UMB

Apríl  2016

1AprílINTERMEDIÁLNE PRESAHY - výstava

INTERMEDIÁLNE PRESAHY - výstava

Piatok 1. 4. 2016 | 09:00 hod. do 30. 9. 2016 | 20:00 hod.  (Univerzitná knižnica)

Výstava študentských prác, ktoré vznikli pod vedením Mgr. art. Emílie Rigovej, ArtD.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici