Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Kalendár udalostí

Uskutočnené udalosti

Jún  2016

4JúnFarbám neujdeš

Farbám neujdeš

Sobota 4. 6. 2016 | 13:00 hod.  (Rektorát)

Najfarebnejší beh podporuje Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Apríl  2016

1AprílINTERMEDIÁLNE PRESAHY - výstava

INTERMEDIÁLNE PRESAHY - výstava

Piatok 1. 4. 2016 | 09:00 hod. do 30. 9. 2016 | 20:00 hod.  (Univerzitná knižnica)

Výstava študentských prác, ktoré vznikli pod vedením Mgr. art. Emílie Rigovej, ArtD.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici