Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Kalendár udalostí

Uskutočnené udalosti

Máj  2016

5Máj

Bažant Majáles 2016

Štvrtok 5. 5. 2016 | 15:00 hod.  (Ekonomická fakulta)

Podujatie Bažant majáles 2016

5Máj

Erik Pajtinka - uvedenie novej publikácie

Štvrtok 5. 5. 2016 | 10:30 hod.  (Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov)

Novú publikáciu Erika Pajtinku uvedie do života Eduard Kukan.

Apríl  2016

1AprílINTERMEDIÁLNE PRESAHY - výstava

INTERMEDIÁLNE PRESAHY - výstava

Piatok 1. 4. 2016 | 09:00 hod. do 30. 9. 2016 | 20:00 hod.  (Univerzitná knižnica)

Výstava študentských prác, ktoré vznikli pod vedením Mgr. art. Emílie Rigovej, ArtD.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici